MAFIN

Multižánrové podujatie zamerané na košické subkultúry

  • kreatívne koncepty
  • poradenstvo
  • sociálne médiá
  • event manažment